Hvem leter vi etter?

Utvikler/Arkitekt

 • Bred erfaring innen softwareutvikling og arkitektur
 • Erfaring fra flere språk, programmeringsparadigmer og arkitektur prinsipper
 • Forståelse for realiserbar arkitektur og nærhet til koden
 • Erfaring med varianter av smidige arbeidsmetoder
 • Evner og ønsker å delta og bidra i diskusjoner og kompetansedeling rundt arkitektur, struktur og veivalg

Rådgiver/Prosjektleder

 • Bred erfaring med servant leadership - gjerne prosjektleder med erfaring i både agile og prince
 • "Hands on" og løsningsorientert ressurs med faglig forståelse, samt fokus på fremdrift
 • Erfaring med rådgivning innenfor digital forretningsutvikling, transformasjon og innovasjon - erfaring fra både IT og forretning, samt arbeid på tvers.

Data science

 • Bred erfaring med AI / ML & Analytics - Evner å lede eller fasilitere data science arbeid
 • Kunnskap om data og struktur i hovedsak - med fokus på riktig utnyttelse av data
 • Erfaring med visualisering av strukturert informasjon i en variasjon av løsninger og teknologier
Vil du vite mer?

Hør en podcast hvor Aleksander og Sigve forteller mer om Diforma, hva vi tilbyr og hvem vi ønsker at skal bli med oss

Hør nå

Våre verdier

Likhet og fellesskap
+
Åpenhet og deling

Kollektivet er et felleskap. Alle ansatte behandles likt, blir hørt, og har lik kompensasjonspakke

Vi deler det som kan deles og alt vi gjør tåler dagens lys

Kompetanse

Vi lever av kunnskap og kompetanse – derfor vil det alltid være en prioritet at kollektivets ansatte er, og forblir, fyrtårn innen sine fagfelt

Vi oppfordrer derfor til alle tiltak som fremmer dette - slik som: sertifiseringer, kurs, etterutdanning og konferanser

Kundefokus

Verdien vi skaper er hos kundene våre. Når du er en del av kollektivet forventes det at du er genuint opptatt av å skape kundeverdi

Vi er også opptatt av å bygge gode og langvarige relasjoner med våre kunder - gjennom tillit og dyktig håndtverk

Er du den vi leter etter?

Vi rekrutterer

Lønn og flere goder i Diforma

Lønn og bonus

Alle rådgivere i Diforma er faste ansatte - på samme kompensasjonsmodell. Prinsippene for ansettelsen er en trygg fastlønn, med solide pensjons- og forsikrings-ordninger, og en raus modell for overskuddsdeling. Samtlige rådgiver tilbys eierskap i selskapet.

 • Konkurransedyktig årslønn som justeres årlig basert på en kollektiv beslutning, samt overtidsbetaling
 • I tillegg utbetaler vi ansattbonus som utbytte en gang i året likt fordelt på alle ansatte - 100% basert på selskapets fortjeneste
 • 15% av omsetningen settes av i selskapet - til investeringer, sikkerhet og avkastning. Resten av overskuddet fordeles likt på alle i kollektivet

Pensjon

7% fra første krone

Hvor målet er å følge makssatsen for 0-7G om den endrer seg i fremtiden

Utstyr

Vi holder selvfølgelig telefon, internett, hjemmekontor, pc osv.

Forsikringer

Filosofien vår er enkel - finner du noe mer vi trenger så fikser vi det til alle i kollektivet. Vi liker å tro at vi har det meste som trengs for oss selv og våre familier

 • Gruppeliv død (Hoved, medforsikret og barnetillegg)
 • Behandlingsforsikring
 • Annen sykdom
 • Lovbestemt yrkesskade + yrkessykdom
 • Annen ulykke enn yrkesskade (+medforsikret)
 • Yrkes- og ferie-reise